مهم ترین تفاوت شو کیک ها با یخچال های ویترینی این است که در شو کیک از سیستم برودتی و رطوبت دهی استفاده شده است تا به این ترتیب بتواند محصولات شما را در شرایط مناسبی نگه داری کند. با استفاده از این سیتسم می توان گفت کیک ها و شیرینی ها دیگر خشک نمی شوند و کیفیت اولیه خود را حفظ می کنند و کاملا تازه می مانند. نکته ی مهم در این است که می توانید با استفاده از شو کیک از شیرینی های خشک نیز به خوبی نگه داری کنید به این صورت که می توانید سیستم برودتی را خاموش کنید و از آن استفاده نکنید تا رطوبت ایجاد شده توسط آن به کیفیت شیرینی های خشک آسیب نرساند.