Skip to Content

Tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa có lấy được không?

Tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa có lấy được không?

Submitted by • October 30, 2020 hotlinefb.com

Tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa sẽ như thế nào?
Khi tài khoản facebook bị vô hiệu hóa:
+ Không một ai có thể xem trang cá nhân của bạn.
+ Một số thông tin, như tin nhắn đã gửi cho bạn bè, có thể vẫn hiển thị.
+ Bạn bè có thể vẫn nhìn thấy tên bạn trong danh sách bạn bè của họ. Tên này chỉ hiển thị với bạn bè của bạn và chỉ trong danh sách bạn bè của họ.
+ Quản trị viên nhóm có thể vẫn nhìn thấy bài viết và bình luận đi kèm với tên của bạn.

Voted by:
Voted by hctele2

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>