Author: swaminarayanvadtalgadi

Information and history about Lord Shree Swaminarayan and Swaminarayan Sampraday and Swaminarayan Temple, Swaminarayan Kirtan, Swaminarayan Katha. Gujarati Calendar | Swaminarayan Bhagwan | Swaminarayan Mandir | Swaminarayan Katha | Swaminarayan Kirtan... Read More